I disturbi psicotici all'esordio nei giovani/Začetne psihotične motnje pri mladih

I disturbi psicotici all'esordio nei giovani/Začetne psihotične motnje pri mladih

Riconoscere e affrontare la psicosi migliora la ripresa. Manuale per insegnanti e coloro che operano a stretto contatto con i giovani./Prepoznavanje in reševanje težave olajša okrevanje. Priročnik za učitelje in tiste, ki so pri svojem delu v stalnem stiku z mladimi segue